Cách bảo quản Sữa Similac Gain Plus Total Comfort 1

Viewed 1352 Times 0 Comments

Cách bảo quản Sữa Similac Gain Plus Total Comfort 1?


Không bao giờ được mang phơi hộp sữa dưới ánh nắng cũng như tuyệt đối không để sữa bột trong ngăn đá (tủ đông).
.

Loading...
Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)