Cách bảo quản sữa similac canada

Viewed 1400 Times 0 Comments

Cách bảo quản sữa similac canada?


Sau khi mở nắp nên bảo quản trong tủ lạnh và dùng hết trong vòng 3 tháng.
.

Loading...
Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)